Zeinak dira 'histoire taboucom' izenburuko gai batzuk eta zergatik dira tabuak? (What are the topics within 'histoire taboucom' and why are they taboo?)

1. Esplorazio historikoak (Historical explorations)

"Esplorazio historikoak" (historical explorations) oso garrantzitsua da gure ondare kulturala eta identitate kolektiboa deskubritzeko. Baina historia idatzita ez da beti erraz gailurretara hurbiltzea, bereziki zeinu tabuak dituen gaiek izan arren. "Histoire taboucom" izeneko kontzeptu honek, ikertzaileek eta historialariek gogoratzen duten gaiei buruzko gaiei buruzko adierazgarria da. Tabuak dituen gaiei buruz hitz egitea ez da erraza, bai eta gure gizartearen baloreak, kulturak eta izaera kolektiboa salatu ere. Batzuk historiazko epaiketetan oinarritutako gatazkak direla-eta, esaterako, gerra zibilak edo holokaustoak, gizarteak hanka egiten ditu. Beste batzuek, foro militarrek edo seksualitatea eta genital tokiak tratatzen dituztenean sortutako polemikak estigmatizatzen dituzte. "Esplorazio historikoak" eragin handia izan dezake gure kulturen ikuspegi kritikoa garatzeko eta antzemateko. Adibidez, giza eskubideen legezko historia, engaiatuek aurkitutako arabera diruak erreskatatzeko adierazten duten historia. Historiaren hizkuntzako tabuak gainditu behar ditugu gure identitate kolektiboa hobetzeko eta gizartearen aurrean traktamendua dela eta kontzientziatzeko.

2. Gizarteak askatzen duen gaiak (Societal taboo topics)

2. Gizarteak askatzen duen gaiak (Societal taboo topics) Zeinak dira 'histoire taboucom' izenburuko gai batzuk eta zergatik dira tabuak? Gizartean, badaude gaiak dituzten kontzeptuak, izan ere, restringituak eta xumeak. Hala ere, horien inguruan eztabaidatzeko eta argitu beharreko gaiak daude. 'Histoire taboucom' izeneko gune batean, kontroversia eta tabuak dituzten gai batzuk bildu dira. Hauxe dira hainbat adibide: 1. Sexualitatea: Sexualitatearen inguruan eztabaidak beti izandako gaiak dira. Sexualitatea eta gizartea lotzen dituzten kontuak, noski, ez dira erraz, eta horrek tabuak sortzen ditu. 2. Erlijioa: Erlijioa ere gai tabu bat izan daiteke. Kulturaren eta tradizioen arteko eztabaida kutsu gisa ageri daiteke, eta horrek arazoak eragiten ditu argi zein eskutitzetan. 3. Menderaketak: Behin-behineko menderaketak eta emozio desordenez hitz egiteak ere gai tabu gisa ageri daitezke. Gizartean zoriontasuna eta behaketa eragotziak izan daitezke, eta horrek kontroversia bat sortzen du. Gizarteak gai tabuak sortzen dituena jakinik, gure asmoa izan beharra dugu eztabaidak sortu eta argitu, gizartea hobetzeko errepresentazio zabal batean erreproduzitzeko. Hori dela eta, gai tabuak ez direla leku bakar batean egotea beharrezkoa da, bereizgarria den ezabidean erakusten ditugun arrastoak gaindituz.

3. Kultura, tradizioak eta tabuak (Culture, traditions, and taboos)

Zeinak dira 'histoire taboucom' izenburuko gai batzuk eta zergatik dira tabuak? Kultura, tradizioak eta tabuak gizartearen garapenaren bitartez bizi diren ohiturak eta taldeekin erlazionatzen diren gaiak dira. 'Histoire taboucom' tituluko gaixoa da horretarako. Gaixoa honetan testua eta irudiak biltzen dira, planifikatu eta berrantolatuta, tabuak diren gaiak ikertzeko helburuarekin. Izenburuak berehalako gogoetak sortu ditzake, eta gai hauen artean diskriminazio sexuala, politikoa, erlijioa, eta sexu jaio berriak daude. Horiek guztiak tabuak dira izenezetik garai batzuetan. Tabuak daude gure gizartearen gurpil nagusian ere, eta hauek zuhaitz garrantzitsuetan lurperatzen dira. Tabuak soilik gehiago ezagutu ahal izango ditugu eta eztabaida sakonagoa lortzeko. Gai horiek tabuak dira pertsonen artean, ustez ohikoentzat hain ere gaizkibeherakoa denok. Erkidegoetan mundu guztian aurkitzen dauden berdintasuna eta ahulezia argi izango dira. Gainera, irakurtzaileen gogoko inetrestgarria izan daiteke, zergatik dira beraien artean indartuak eta, beraz, gaixoa sortzen diren gaiak eta adibideak kontutan hartzen dituztenak https://photobee.eu.

4. Historia eta identitate nazionala (History and national identity)

"Historia eta identitate nazionala" edo historia eta nazio-identitatea gaiak adierazten dituzten alderdiak gaur egun debaten arloetako batzuetakoak dira. Bertan, hainbat gai tabu daude, baina, "histoire taboucom" izenburuko gai batzuk nabarmendu daitezke. Historia tabuak izateko hainbat arrazoi daude. Batetik, politika eta kultura gutxi aldatu dituen gatazka-egoerak izan dituztelako gai horiek. Adibidez, gerra zibilak edo kolonizazioa izan ziren gatazka-aurreko gaiak, eta hainbat herrialdeetan kontrobersialak dira oraindik ere. Horrek egiten duenez argi, gai horiek ez direla garatzen, eztabaida publikoetan aurkeztu edo hizketa errazean barnatuak. Bestetik, gai tabuetan nazio-identitatearen sentimenduak erabiltzen dira, eta horren bidez, historia erabiltzen da erabakietan, ideologian edo egungo gatazkatan oinarritzen den edo inspirazioa hartzen dutenak. Nazioaren historia, ingurunea nahiz pertsonaiek, haurrek edo gazteek erreferentzia egiten duten arlo bat da, eta beraiek osatzen duten identitatearen funtsezko osagai gisa hartzen da. Azkenik, historia tabuak izatea, epe luzea izan du hainbat herrialde eta kulturan. Gure buruan bizi dugun testuingurua kontuan hartuta, gure beste herrialde batzuek munduaren historia horietan sar daitezen interes handikoa dela onartu behar dugu. Hala ere, debateak argi eta garbi izango dituena da gai horiei buruz erreflexionatzea eta elkarrekin eztabaidatzea, historia eta ideologia bat egiten duen horrek ez duena behingoz ezartzen duelako.

5. Genero eta seksualitatea (Gender and sexuality)

Zeinak dira 'histoire taboucom' izenburuko gai batzuk eta zergatik dira tabuak? Zeinu eta seksualitatea aurrerapauso handiak egiten ari diren gaiak dira. Horiek askotariko kontroldutan daude, somatikoen taldeetan, kultur, gizarte eta historietan, ereduak azpitik, baldintzetan, diskurtso eta tabu guztietan. 'Histoire taboucom' deituriko gaiak hainbat izan daitezke, adibidez, LGBTQ+ errealitatearen historia, transexualitateari buruzko informazioa, emakumeen orgasmorako ezagutzak, erotismoan dauden emakume tipologiak, edota zaharrak ere aurkez daitezke, besteak beste. Gai hauek zergatik dira tabuak? Aurreiritziak eta sinesmen tradizionalek, gure gizartean finkatuta daudelako, hiru zutabe bat bilatzen dutelako: boterearen ordenaren mantentzea, heteronormatiarekiko kontrako egoera okerrak eta seksualitate erromantizatuko estereotipoak. Giza garapen sozial-erotikoa eta aldizkako berezia nahiko ikuspuntuak dira. Hala ere, jarduera komunikatibo gehiago daudela atera dakigu, baina beharrezkoa da negoziazioa sortzea, gaztetxoengan hezkuntzari eman behar liogulako eta erreferentzia sakonei buruz informazio egoki eta fidagarria eskaintzea helburu. Era berean, kultura desberdinetako eta tradizio desberdinetako entitateak batera lanean hastea ere da beharrezkoa, estereotipoak gainditu eta inklusioaren alde apustu eginarazteko. Neurriak hartu behar dira, baina solairuan, ikasgela, telebistako zuzendaritza edo literaturako proposamenak beharrezkoak dira, baita gizartean ere.